V košíku je za 0,-Kč
Poštovné
Poštovné již od 60,- Kč.
Poskytujeme slevy při nákupu výrobků v celkové hodnotě nad:
6000,-Kč .... -5%
12000,-Kč .. -10%
Dárek zdarma při nákupu výrobků v celkové hodnotě nad 600,-Kč.

Obchodní podmínky


1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Prodávajícím a provozovatelem tohoto internetového obchodu je fyzická osoba Pavel Brzobohatý-SOONRICH, 28.října 21, 789 01 Zábřeh, IČ: 48749231, DIČ: CZ7202055773,
ŽL pod č.j.:02/94/0394, (dále jen prodávající).
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí objednatel výrobků z internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.soonrich.cz,
(dále jen kupující).
Veškeré objednávky uskutečněné kupujícím jsou považovány za závazné. Doručená vyplněná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové nebo SMS zprávy (pokud je při objednávce zadán mobilní telefon) zaslané kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2) DOPRAVA A PLATBA

Níže uvedené dopravní a platební podmínky jsou platné, pro zasílání výrobků Českou poštou, na území České republiky.

DOPORUČENOU ZÁSILKOU............ 60,- Kč
(dodání 2-5 dní, max.hodnota objednávky 600,- Kč)

BALÍKEM DO RUKY......................... 120,- Kč
(dodání 1-2 dny)

BALÍKEM NA POŠTU....................... 100,- Kč
(dodání 1-2 dny)

BALÍKEM EXPRES........................... 180,- Kč
(dodání do 24 hodin)

PLATBA PŘEVODEM........................... 0,- Kč
(předem na účet)

PLATBA DOBÍRKOU.......................... 50,- Kč
(při převzetí zásilky)

Při objednávce nad 1200,-Kč je dopravné zdarma (hradí prodávající) pro konečného spotřebitele.
Při objednávce nad 3600,-Kč je dopravné zdarma (hradí prodávající) pro velkoobchodní partnery.

Níže uvedené dopravní a platební podmínky jsou platné, pro zasílání výrobků Českou poštou, na území Slovenské republiky.

CENNÝ BALÍK NA SLOVENSKO..... 300,- Kč
(dodání 2-6 dní)

PLATBA PŘEVODEM........................... 0,- Kč
(předem na účet)

Všechny výše uvedené ceny výrobků jsou včetně 21% DPH.

3) SLEVY

Při nákupu výrobků v celkové hodnotě:
nad 6000,- Kč ...... -5%
nad 12000,- Kč .. -10%

Všechny výše uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

4) CENY VÝROBKŮ

Zobrazené ceny výrobků jsou nastavené pro konečného spotřebitele.
K registraci a zobrazení velkoobchodních cen pro naše obchodní partnery, slouží přihlašovací údaje, které se zadávají v odkazu Přihlášení.

5) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po přijetí objednávky Vám do 24 hodin zašleme na Váš e-mail informace o expedici a skladové dostupnosti výrobků, informace k platbě na účet a jiné. V případě, že Vám od nás potvrzení objednávky, prosím NEVÁHEJTE nás KONTAKTOVAT na uvedený telefon nebo email. Je možné, že k nám objednávka z neznámých důvodů nedorazila.

6) DODACÍ LHŮTA

Objednávky, pokud jsou výrobky skladem, jsou vyřizovány od 1 do 5 pracovních dní. Některé výrobky zasíláme již do 24 hod. Informace o expedici jsou uvedené v detailu každého výrobku. U výrobků s originálním dezénem, může být dodací lhůta delší, ale vždy Vás o tom budeme informovat. O doručování Vaší zásilky budete informování SMS a EMAILOVOU zprávou doručovatele.

7) VÝMĚNA VÝROBKŮ

Barevné odstíny výrobků na fotografiích se mohou lišit od skutečnosti z důvodů různého nastavení a kalibrace monitorů kupujících.
V případě nevhodného výběru Vám nepoužité a nepoškozené výrobky vyměníme. Náklady spojené s výměnou hradí kupující. Výrobky zašlete jako doporučený balík (ne dobírkou) na naši adresu: Pavel Brzobohatý-SOONRICH, 28.října 21, 789 01 Zábřeh. Výměna se nevztahuje na zakázkovou výrobu s potiskem nebo výšivkou motivu.

8) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky (datum objednávky)

9) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (v internetovém obchodě), má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů od převzetí. Tato lhůta běží:
- jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání jedinou zásilkou ode dne převzetí zboží,
- jde-li i kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
- jde-li o kupní smlouvu, je pravidelně opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Písemné odstoupení od kupní smlouvy lze prodávajícímu doručit:
- poštou
- emailem na adresu: soonrich@cmail.cz
Pokud bude odstoupení od smlouvy zasláno na email, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí tohoto písemného odstoupení od kupní smlouvy.
Odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel odeslat nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů je počítána ode dne převzetí zboží.
Nepřevzetí zboží kupujícím je považováno za odstoupení od kupní smlouvy.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, zašle nebo předá na své náklady prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy vše, co na základě kupní smlouvy nabyl.
Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, bere spotřebitel na vědomí, že prodávajícímu vzniká vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody takto vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
V případě odstoupení od kupní smlouvy není společnost povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal.
V případě, že z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy ani požadovat dodání nové věci nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu věci v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li spotřebitel věc ještě před zjištěním vady, nezpůsobil-li spotřebitel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo prodal-li spotřebitel věc ještě před zjištěním vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí spotřebitel prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu od výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámí-li spotřebitel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

10) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen výrobek(y) po jeho(jich) převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Na veškeré výrobky se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
- vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním
- nesprávným ošetřováním a praním výrobku (viz bod "OŠETŘOVÁNÍ VÝROBKU")

Postup při reklamaci:
- informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem
- zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu: Pavel Brzobohatý-SOONRICH, 28.října 21, 789 01 Zábřeh
- uveďte důvod reklamace a vaši adresu
- přiložte doklad o koupi reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

10) OŠETŘOVÁNÍ VÝROBKU

Na každém výrobku najdete etiketu s ošetřovacími symboly. Při čištění, žehlení nebo praní postupujte prosím přesně dle údajů na ošetřovacích symbolech. Při nesprávném způsobu ošetřování výrobku může dojít k jeho poškození.

11) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo osobní údaje měnit, opravit či odstranit z databáze, na základě jeho písemné žádosti zaslané poštou nebo emailem. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu.


Nahoru